Akce > Přednáška

Přednáška prof. Eduarda Maura: Místa paměti a paměti míst

Datum: 
7. Květen 2014 - 15:00 - 16:00

¨

Jedním z hojně studovaných témat dnešních sociálních věd je formování a funkce kolektivní paměti, zejména jako nástroje formování skupinové, v prvé řadě národní identity. Velká pozornost je při tom věnována paměti jako výsledku záměrné manipulace. V přednášce bude podán přehled základní literatury s důrazem na českou historiografii a ty její směry bádání, které se ve větší nebo menší míře překrývají se studiem paměti (studium „historického vědomí“, „národních mýtů“ a „druhého života“). Zvláštní pozornost bude věnována „místům paměti“ v pojetí Pierra Nory a zejména místům paměti v užším, tj. topografickém smyslu slova, paměti krajiny a vztahu lokální a národní paměti.

Prof. Eduard Maur se ve své odborné práci zaměřuje na české dějiny raného novověku s přesahem do středověku i do nejnovějších dějin. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou hospodářské a sociální dějiny, zejména dějiny agrární a dále historická demografie, k jejímž průkopníkům u nás patří. Kromě toho se též zabývá dějinami radikální reformace, historického vědomí a regionálními dějinami. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic a syntéz československých dějin.

Přílohy: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.