Akce > Přednáška

Přednáška doc. Václava Štěpánka: Balkán a národnostní otázka v první polovině 20. století

Datum: 
1. Duben 2014 - 15:00 - 16:30

Přednáška Balkán a národnostní otázka v první polovině 20. století seznámí s národnostní mapou Balkánu po první světové válce. Žádný z balkánských států pro první světové válce nebyl monoetnický, ve většině z nich naopak byly etnické poměry velmi složité. Přednáška dále přiblíží národnostní politiku v jednotlivých balkánských státech a zejména způsoby řešení menšinové problematiky, které se pohybovaly od státem a velmocemi organizovaných prakticky  etnických  čistek  až  k politice  víceméně  harmonického  soužití.  Přenáška  také poukáže  na  to,  jak  řešení  národnostní  problematiky  ovlivnilo  situaci  v jednotlivých balkánských státech v posledních letech před druhou světovou válkou a přiblíží etnické konflikty,  které  se  v jihovýchodní  Evropě  právě  v důsledku  špatné  národnostní  politiky rozhořely zároveň s národně-osvobozovacím hnutí. Závěr přednášky pak objasní etnickou mapu Balkánu po  druhé světové válce i fakta  o  tom,  jak  jednotlivé  poválečné režimy přistupovaly ke zděděným národnostním problémům a jak se je nově pokoušely řešit.   Václav Štěpánek je český novinář a historik.  Od  roku 1986 působil jako redaktor časopisu Věda a život. Po zániku časopisu v roce 1991 se stal sekretářem a redaktorem brněnské redakce deníku Lidová demokracie. Od roku 1994 do roku 1998 byl redaktorem, posléze i šéfredaktorem ekologického časopisu Veronica. Nyní působí jako historik na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jako lektor češtiny vyučoval také na Bělehradské univerzitě (mj. i během bombardování Srbska v roce 1999). Ze svého pobytu ve válečné Jugoslávii vydal knižně sbírku reportáží a úvah Zápisky z doby bombardování. V roce 2011 mu vyšla rozsáhlá monografie Jugoslávie - Srbsko - Kosovo.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.