Předměty

Povinné předměty      
KSA/ASA1 Aplikovaná antropologie 1 info
KSA/TES Ekonomická antropologie info
KSA/EHA Etnografie a historická antropologie info
KSA/TPS Politická antropologie info
KSA/TP Teorie příbuzenství info
KSA/LVA Lidská variabilita a adaptabilita info
KSA/MAPA Metody aplikované antropologie info
KSA/PSA Problémy současné antropologie info
KSA/TKX Teorie kultury a etnicity info
KSA/ULA Úvod do lingvistické antropologie info
KSA/MTK Multikulturalismus info
KSA/TNI Teorie náboženství a ideologie info
KSA/TEZ Terénní výzkum info
KSA/UAAX Urbánní antropologie a její aplikace info
KSA/DENSZ Dějiny etnologie info
KSA/DPSKA Diplomová práce info
KSA/SZZM Státní závěrečná zkouška info
KSA/SKC Střet kultur a civilizací info
KSA/TPNSZ Teorie,pojmy a metody antr. a antr. výz. info
         
Povinně volitelné předměty    
KSA/BAP Balkán v antropologické perspektivě info
KSA/KRA Kriminalita z antropologického hlediska info
KSA/RAP Rozvojová antropologie info
KSA/SOP Sociální integrace v praxi info
KSA/AAV1 Zpracování dat 1 info
KSA/AVT Antropologie vědy a techniky info
KSA/ASA2 Aplikovaná antropologie 2 info
KSA/LES Historická antropologie lesa info
KSA/KŽR Kulturní život a reflexe holocaustu info
KSA/OMI Migrace a integrace info
KSA/KSE Sociobiologie a etologie info
KSA/AAV2 Zpracování dat 2 info
KSA/TEPX Terénní praxe info
KSA/AG Antropologie genderu info
KSA/EPS Etnické procesy v bývalém SSSR info
KSA/KSG Kulturní a sociální aspekty globalizace info
KSA/RIT Rituál info
KSA/ROD Rodina v antropologické perspektivě info
KSA/SPHN Sport v antropologické perspektivě info
KSA/SA Symbolická antropologie info
KSA/KOA Kognitivní antropologie info
KSA/NES Občanský sektor info
KAP/PA Policy analýza info
KSA/REA Romové v antropologické perspektivě info
KSA/TASX Teorie a analýza sociálních sítí info
KSA/VIA Vizuální antropologie info
Naposledy aktualizováno 31.01.2014 - 15:31 (před 9 let 4 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.