Akce > Seminář

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, zkušenosti z terénní práce NGO

Datum: 
26. Listopad 2015 - 12:00 - 16:30
Místo konání: 
SP 320

Lektor: Mgr. Tereza Vágnerová

Časový rozsah: 5 vyučovacích hodin

Body pro PLEX: 5 bodů

Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s tématem podpora vzdělávání a začleňování migrantů, tzv. žáků s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ) a uvedení do praxe. Seminář bude vedený interaktivní formou a počítá s aktivním zapojením účastníků. 

Obsah semináře: Kdo jsou ŽOMJ ● Vzdělávání v ČR a povinná školní docházka ● Možnosti podpory vzdělávání ŽOMJ ● Praxe sociální služby Podpora vzdělávání organizace SPOLEČNOST TADY A TEĎ ● Podpora a začleňování ŽOMJ na školách ● Role a spolupráce jednotlivých subjektů v rámci vzdělávání a podpory ŽOMJ ● Systémová opatření s přihlédnutím k aktuální situaci v regionu ●  Sdílení zkušeností s diskuzí

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.