Akce > Seminář

Vězeňství a terénní práce v praxi neziskového sektoru v ČR

Datum: 
9. Listopad 2015 - 12:30 - 15:30
Místo konání: 
SP 320

Lektor: Daniel Bakeš

Časový rozsah: 4 vyučovací hodin

Body pro PLEX: 5 bodů

Anotace:

Praktický seminář dá nahlédnout účastníkům do reality práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a jejich vyprovázení po výstupu z vězení. Během semináře bude zprostředkován náhled do života za zdmi věznice, fungování a typologie vězeňských zařízení v  České Republice a zkušenost z praxe práce v neziskové organizaci, která je realizátorem terénního programu osobám dotčeným VTOS . Dotkneme se témat stigmatizace, sociálního vyloučení, života odsouzených ve vězení a životních strategií opakovaně trestaných osob, práce s rodinami odsouzených a možností odsouzeného po výstupu z VTOS v současném společenském prostředí v ČR.  Během semináře budou prezentovány statistické výstupy ze šetření prováděného v období  2013 – 2015, případové kazuistiky a bude zde dán prostor pro možnou diskuzi a reflexi prezentovaného tématu.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.