ZS 2015/16

Praktické semináře jsou mimořádné vzdělávací akce, které nabízíme všem studentům ZČU nad rámec řádné výuky. Jedná se o otevřené lekce zaměřené na rozvoj specifických dovedností spjatých s aplikací poznatků společenských věd ve sféře výzkumné, politické a vzdělávací praxe, které z různých důvodů (zatím) nejsou rozvíjeny ve stávajících studijních programech, a nebo jsou vyhrazeny pro úzký okruh studentů. Skutečnost, že nabízené lekce nejsou spojené s žádným studijním programem, umožňuje pružně reagovat na poptávku studentů různých oborů, ale i realizovat takové semináře které svým obsahem a zaměřením neodpovídají formátu řádných kurzů.

Cílem praktických seminářů je poskytnout studentům ZČU možnost získat vedle oborových kvalifikací i prakticky orientované kompetence využitelné při zaměstnání ve státním, nevládním i komerčním sektoru. Absolvování nabízených seminářů sice není standardně kreditováno, nicméně účastníci obdrží potvrzení o absolvování, které mohou využít jako doklad svého profesního vzdělávání. Lektoři jednotlivých tematických bloků jsou pracovníci a spolupracovníci pracoviště, jakož i hostující odborníci v příslušných tématech.

Nabídka PRAktických SEminářů pro zimní semestr ak.r. 2015/16.

Uplynulé akce

30.11.2015 - 12:00 - 16:30 Migrace, lidská práva a práce v NGO Seminář
26.11.2015 - 12:00 - 16:30 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, zkušenosti z terénní práce NGO Seminář
12.11.2015 - 14:50 - 16:30 Jak správně pracovat s prameny Seminář
09.11.2015 - 12:30 - 15:30 Vězeňství a terénní práce v praxi neziskového sektoru v ČR Seminář

Přihláška na seminář Jak správně pracovat s prameny

1. Vyplňtě pečlivě přihlášku.
2. Zkontrolujte potvrzovací mail, který do hodiny obdržíte na Vámi vyplněnou adresu.
3. V případě dotazů či zrušení přihlášky kontaktujte Mgr. Kláru Vankovou, Ph.D.

Kapacita kurzu je 15 míst.
Aktuálně je přihlášeno 6 účastníků.
(stav k Úterý, 19. Únor 2019 - 6:21).

Přihlásit se k odběru RSS - ZS 2015/16
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.