Akce > Seminář

Psaní textů v rámci studia na vysoké škole - druhý termín

Datum: 
18. Listopad 2014 - 13:20 - 17:15
Místo konání: 
SP 312

Lektor: Ing. Alena Oudová

Kapacita kurzu: 18 studentů

Vlastní NTB s sebou!

Body pro PLEX: 7,5

Anotace:

Cílem semináře je provést účastníky všemi fázemi vzniku odborného textu od volby tématu po samotnou obhajobu práce. Seminář seznámí studenty se základy typografie, které je třeba znát při psaní seminárních, semestrálních, bakalářských i diplomových prací, citační normou, citačními manažery, které je možné využít při vlastním zpracování textu i dostupnými elektronickými informačními zdroji, z nichž je možné čerpat zdrojové informace. Studenti získají praktické informace o tom, jak číst odborný text, dále s ním pracovat a primárně, jaké jsou základní zásady pro psaní vlastního odborného textu. Seminář je určen nejen těm, kteří se chystají psát svoji bakalářskou či diplomovou práci, ale i začátečníkům, kteří stojí před nelehkým úkolem napsat svoji první seminární práci.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.