ZS 2014/15

Praktické semináře jsou mimořádné vzdělávací akce, které nabízíme všem studentům ZČU nad rámec řádné výuky. Jedná se o otevřené lekce zaměřené na rozvoj specifických dovedností spjatých s aplikací poznatků společenských věd ve sféře výzkumné, politické a vzdělávací praxe, které z různých důvodů (zatím) nejsou rozvíjeny ve stávajících studijních programech, a nebo jsou vyhrazeny pro úzký okruh studentů. Skutečnost, že nabízené lekce nejsou spojené s žádným studijním programem, umožňuje pružně reagovat na poptávku studentů různých oborů, ale i realizovat takové semináře které svým obsahem a zaměřením neodpovídají formátu řádných kurzů.

Cílem praktických seminářů je poskytnout studentům ZČU možnost získat vedle oborových kvalifikací i prakticky orientované kompetence využitelné při zaměstnání ve státním, nevládním i komerčním sektoru. Absolvování nabízených seminářů sice není standardně kreditováno, nicméně účastníci obdrží potvrzení o absolvování, které mohou využít jako doklad svého profesního vzdělávání. Lektoři jednotlivých tematických bloků jsou pracovníci a spolupracovníci pracoviště, jakož i hostující odborníci v příslušných tématech.

Aktuální nabídka PRAktických SEminářů pro zimní semestr ak.r. 2014/15.

Uplynulé akce

12.12.2014 - 09:00 - 13:00 Antropologie v archeologické praxi - druhý termín Seminář
05.12.2014 - 09:00 - 13:00 Antropologie v archeologické praxi - první termín Seminář
27.11.2014 - 13:00 - 16:30
04.12.2014 - 13:00 - 15:45
Produkce kulturních akcí Seminář
27.11.2014 - 13:00 - 16:30
04.12.2014 - 13:00 - 15:45
Produkce kulturních akcí Seminář
18.11.2014 - 13:20 - 17:15 Psaní textů v rámci studia na vysoké škole - druhý termín Seminář
18.11.2014 - 08:25 - 12:30 Psaní textů v rámci studia na vysoké škole Seminář
10.11.2014 - 11:55 - 15:35 Vězeňský výzkum Seminář

PRAktické SEmináře jsou realizovány v rámci projektu INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Přihlásit se k odběru RSS - ZS 2014/15
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.