Akce > Seminář

Uvedení do práce s GenoPro

Datum: 
7. Leden 2014 - 10:30 - 13:00

Lektor: Mgr. Lenka Budilová, Ph.D.
Kdy: 7.1.2014 od 10:30
Semestr: ZS/LS
Rozsah: 2+3 h
Kde: bude upřesněno
Body pro PLE:

Anotace:
GenoPro je jedním ze softwarů sloužících k zaznamenávání různých příbuzenských (v nové verzi však také ne-příbuzenských) vztahů, který uživateli umožňuje vizuálně stravitelným způsobem zachytit komplexitu kognatických, afinních, kmotrovských, ale také přátelských či nepřátelských vazeb mezi jednotlivci. Zejména pro studenty sociální antropologie, v níž tvoří oblast příbuzenství jednu z klíčových sub-disciplín, je zvládnutí práce s tímto programem nanejvýš doporučováno. Vhodné pro odborníky (zejména z řad sociálních antropologů), ale též pro laiky (například osoby pátrající po vlastním rodokmenu). V rámci kurzu bude představen program GenoPro (podle zájmu mohou být stručně popsány také další programy sloužící k zaznamenávání příbuzenství) a formou interaktivní výuky budou účastníci zasvěceni do základních úkonů práce s tímto programem. Kromě získání dovedností ovládání programu bude pozornost věnována také různým druhům zdrojů genealogických dat (archivy, matriky, hřbitovy, oddací listy, atd.), stejně jako nejčastějším úskalím, s nimiž se lze při této práci setkat. Lektorka představí základní terminologii příbuzenství, značky a symboly sloužící k zaznamenávání různých typů příbuzenských vztahů a možnosti další práce s genealogickým diagramem (generování statistických dat apod.). Na konci kurzu tak budou účastníci umět nejen efektivně a snadno genealogický diagram „nakreslit“, uložit či transformovat do obrázku, ale budou též schopni základní interpretace takto nasbíraného materiálu (analýza výsledné genealogie).

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.