Akce > Seminář

Práce s uprchlíky

Datum: 
6. Listopad 2013 - 14:30 - 17:45

KAPACITA NAPLNĚNA!

Lektor: Kiril Christov Termín: 6. 11. 2013 (středa), od 14:30 do 17:40
Rozsah:    4 vyučovací hodiny
Kde: SP 210
Body pro PLE: 7,5
kapacita kurzu: 20 studentů
Anotace:

Praktický seminář seznámí studenty s problematikou migrace, integrace a azylové politiky z pohledu profesí, které pracující v přímém kontaktu s žadateli o mezinárodní ochranu a dalšími osobami v uprchlických táborech. Studenti získají přehled o azylové proceduře, životě uprchlíků v České republice, některých kulturních střetech s majoritní společností, prevenci vybraných patologických jevů a dalších problémech souvisejících s životem v multikulturním a multilingvním prostředí. Část semináře bude věnována pracovnímu uplatnění studentů v profesích pracujících s cizinci, v neziskových organizacích a dalších institucích, které participují na dané problematice. Součástí semináře bude i prezentace fotografií a krátkých filmů z prostředí uprchlických táborů a srovnání s praktikami z jiných zemí. Na závěr proběhne diskuse a reflexe tématu optikou sociokulturní antropologie.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.