Akce > Seminář

Analýza kvalitativních dat v programu MAXQDA

Datum: 
25. Listopad 2013 - 14:00 - 16:30
2. Prosinec 2013 - 14:00 - 16:30

Lektor: Mgr. Ondřej Hejnal
Kdy: 25. 11. 2013 a 2. 12. 2013; vždy 13:55-16:30
Rozsah:    6 vyučovacích hodin
Kde: TY 214
Body pro PLE: 7,5
kapacita kurzu: 23 studentů
Anotace:
Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí seznámit se základními postupy analýzy "měkkých" dat pomocí programu MAXQDA . Účastníci semináře získají orientaci v prostředí programu, naučí se založit nový projekt, připravit a vybrat vhodné datové soubory, importovat data, vytvářet jednoduché kódy a vztahy, generovat modely a koncepty. Během semináře budou studenti pracovat s připraveným souborem dat, který jim bude poskytnut. Kurz od studentů předpokládá základní uživatelskou znalost prostředí Windows.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.