ZS 2013/14

Praktické semináře jsou mimořádné vzdělávací akce, které nabízíme všem studentům ZČU nad rámec řádné výuky. Jedná se o otevřené lekce zaměřené na rozvoj specifických dovedností spjatých s aplikací poznatků společenských věd ve sféře výzkumné, politické a vzdělávací praxe, které z různých důvodů (zatím) nejsou rozvíjeny ve stávajících studijních programech, a nebo jsou vyhrazeny pro úzký okruh studentů. Skutečnost, že nabízené lekce nejsou spojené s žádným studijním programem, umožňuje pružně reagovat na poptávku studentů různých oborů, ale i realizovat takové semináře které svým obsahem a zaměřením neodpovídají formátu řádných kurzů.

Cílem praktických seminářů je poskytnout studentům ZČU možnost získat vedle oborových kvalifikací i prakticky orientované kompetence využitelné při zaměstnání ve státním, nevládním i komerčním sektoru. Absolvování nabízených seminářů sice není standardně kreditováno, nicméně účastníci obdrží potvrzení o absolvování, které mohou využít jako doklad svého profesního vzdělávání. Lektoři jednotlivých tematických bloků jsou pracovníci a spolupracovníci pracoviště, jakož i hostující odborníci v příslušných tématech.

Nabídka PRAktických SEminářů pro zimní semestr akademického roku 2013/14.

Uplynulé akce

07.01.2014 - 10:30 - 13:00 Uvedení do práce s GenoPro Seminář
13.12.2013 - 09:00 - 16:00 Úvod do práce s fotoaparátem a úpravy digitálních fotografií pro studenty společenských věd Seminář
25.11.2013 - 14:00 - 16:30
02.12.2013 - 14:00 - 16:30
Analýza kvalitativních dat v programu MAXQDA Seminář
22.11.2013 - 09:00 - 13:00
29.11.2013 - 09:00 - 13:00
Antropologie v archeologické praxi Seminář
29.11.2013 - 10:15 - 12:45 Elektronické informační zdroje a práce s citačními manažery Seminář
25.11.2013 - 14:00 - 16:30
02.12.2013 - 14:00 - 16:30
Analýza kvalitativních dat v programu MAXQDA Seminář
22.11.2013 - 09:00 - 13:00
29.11.2013 - 09:00 - 13:00
Antropologie v archeologické praxi Seminář
06.11.2013 - 14:30 - 17:45 Práce s uprchlíky Seminář

PRAktické SEmináře jsou realizovány v rámci projektu INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Přihlásit se k odběru RSS - ZS 2013/14
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.