Akce > Seminář

Etnografie a muzeologie: základní aspekty muzejní práce ve vztahu k etnografii

Datum: 
14. Listopad 2018 - 16:00 - 18:30
Místo konání: 
14.11. - SP 320, 28.11. - muzeum

seminář je dvoudenní - nutná účast na semináři oba dva dny!

1. část: středa 14. 11. – 16:00 – 18:30

2. část: středa 28. 11. – 16:00 – 17:30

Lektor: Mgr. et Mgr. Nela Štorková - Katedra antropologie FF ZČU, Národopisné muzeum Plzeňska

Body pro PLEX: 7,5

kapacita kurzu: 10 studentů

Anotace: Praktický seminář je rozdělen na dva vzájemně propojené celky. V první, teoretické části, si studenti osvojí základní aspekty muzejní práce. Úvodem budou definovány důležité pojmy vztahující se k muzeu a muzejní práci dle profesního a etického kodexu Mezinárodní rady muzeí - ICOM. Na to naváže část věnující se především české legislativě (Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy), o níž se veškerá muzejní činnost opírá. V neposlední řadě budou prezentovány povinnosti spojené s pozicí etnografa v muzeu. Druhá část bude probíhat formou exkurze do Národopisného muzea Plzeňska, zástupce západočeských institucí, v nichž se uplatňuje práce etnografů.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.