Akce > Seminář

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Datum: 
24. Listopad 2017 - 9:00 - 17:30
Místo konání: 
SP 320


Lektor: Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni. 

Body pro PLEX: 10 bodů

Anotace: 
Cílem praktického semináře je seznámit studenty s tématem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, a to s ohledem na globálně-politický i lokální kontext. Kurz bude zaměřen na teoretické i praktické otázky spjaté s přípravou a realizací rozvojových a humanitárních operací v různých politických, geografických a sociokulturních souvislostech. Prezentovány budou příklady konkrétních projektů, problematika financování a institucionálního zastřešení rozvojových a humanitárních programů. Studenti budou seznámeni s rozvojovou politikou ČR a s oblastmi zájmu českých nevládních organizací, které působí na poli rozvojové spolupráce, jakož i s problematikou globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.