PRA-SE ZS 2017/18

Nabídka PRAktických SEminářů pro zimní semestr ak.r. 2017/18.

Přihlášky naleznete na stránkách jednotlivých seminářů (viz níže)
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Vanková, Ph.D.

Uplynulé akce

Lektor: Mgr. Anna Pankowská, Ph.D.

Body pro PLEX: 7,5

kapacita kurzu: 10 studentů

Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodami biologické antropologie užívané pro analýzu kosterních ostatků primárně z archeologických lokalit. Během semináře bude kladen důraz na praktickou aplikaci metod k odhadu výšky postavy, věku dožití a pohlaví jedinců. Seminář bude rozdělen do úvodní přednášky, kde instruktor vysvětlí principy jednotlivých metod a praktického cvičení, při kterém budou studenti rozděleni do skupin a pod vedením instruktora si vyzkoušejí aplikovat metody na kosterním materiálu. Závěr semináře bude věnován rekonstrukci zdraví na základě patologických ukazatelů na kostře, účastníci si budou moci prohlédnout některé paleopatologické nálezy, které jsou uložené v laboratoři biologické antropologie. Účastník by si měl odnést základní představu o možnostech biologické antropologie v rámci retrospektivních věd a aplikaci metod pro odhad demografických parametrů. Prakticky si vyzkouší práci s kosterním materiálem.

Lektoři:

Mgr. Petr Baroch (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. – právník)

Mgr. Viktor Rumpík (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – sociální pracovník)

Termín - nutná účast oba dva dny!:

7. 12. 2017 – 17:00 – 20:00

8. 12. 2017 9:00 – 12:00

Body pro PLEX: 10 bodů

Anotace:

Praktický seminář seznámí, ve dvou propojených částech, účastníky s problematikou azylu, uprchlictví a migrace, se kterou jsou spojené další jevy, jako bezpečnost, kriminalizace migrace, obchod s lidmi, nebo vykořisťování. Část semináře bude věnována současné podobě azylové problematiky, uprchlictví a migrační politiky napříč různými diskurzy (právo, integrace, sociální práce) a to s důrazem na lokální kontext České republiky. Další část bude zaměřena na sociální práci s cizinci v terénu, ale i v ambulantním poradenství sociálních služeb – dotkne se oblasti integrace, vykořisťování, kriminalizace a bezpečnosti. Lektoři jsou zkušenými pracovníky neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují problematice migrace, seznámí účastníky nejen s legislativními a byrokratickými úkony migrační politiky, ale i se skutečnými příběhy lidí - migrantů. Praxe, příběhy a odborný background účastníky zavede do nepoznaných zákoutí složitých migračních a integračních procesů.


Lektor: Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni. 

Body pro PLEX: 10 bodů

Anotace: 
Cílem praktického semináře je seznámit studenty s tématem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, a to s ohledem na globálně-politický i lokální kontext. Kurz bude zaměřen na teoretické i praktické otázky spjaté s přípravou a realizací rozvojových a humanitárních operací v různých politických, geografických a sociokulturních souvislostech. Prezentovány budou příklady konkrétních projektů, problematika financování a institucionálního zastřešení rozvojových a humanitárních programů. Studenti budou seznámeni s rozvojovou politikou ČR a s oblastmi zájmu českých nevládních organizací, které působí na poli rozvojové spolupráce, jakož i s problematikou globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. 

Přihlásit se k odběru RSS - PRA-SE ZS 2017/18
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.