Akce > Seminář

Financování výzkumných aktivit

Datum: 
31. Říjen 2016 - 13:30 - 16:30
1. Listopad 2016 - 16:00 - 18:00
Místo konání: 
SP 320

seminář je dvoudenní - nutná účast na semináři oba dva dny!

Lektor: Ing. Alena Lochmannová

Body pro PLEX: 7,5

kapacita kurzu: 12 studentů

Anotace:

Cílem semináře je představit účastníkům možnosti finančního zajištění vlastního terénního výzkumu realizovaného během studia skrze představení vybraných nástrojů. Součástí semináře bude nejen představení možných zdrojů finančních prostředků v rámci České republiky, ale především modelové zpracování žádosti o grant/stipendium. Důraz bude kladen na výběr tématu výzkumu, jeho specifikaci, odůvodnění, metodologické vymezení, zacílení, realizovatelnost i udržitelnost ve smyslu aplikační praxe. Představeny budou též jednotlivé kategorie možných nákladů, které mohou na straně studentů při realizaci výzkumu vznikat a jejich dokládání ve smyslu principů řádného hospodaření a evidence účetních skutečností. Pozornost bude věnována též problematice sestavení řešitelského týmu, Seminář je určen těm, kteří se zamýšlejí nad vlastní realizací finančně náročnějšího výzkumu.

 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.