Akce > Seminář

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Datum: 
22. Březen 2019 - 9:00 - 17:30
Místo konání: 
bude upřesněno

Termín konání: 
22. 3. 9:00 - 17:30
23. 3. 9:00 - 16:30 (pokračování)

kurz je dvoudenní, účast nutná na oba dva dny

Lektor: Mgr. Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce, Člověk v tísni, o. p. s.

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s tématem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, a to s ohledem na globálně-politický i lokální kontext. Kurz bude zaměřen na teoretické i praktické otázky spjaté s přípravou a realizací rozvojových a humanitárních operací v různých politických, geografických a sociokulturních souvislostech. Prezentovány budou příklady konkrétních projektů, problematika financování a institucionálního zastřešení rozvojových a humanitárních programů. Studenti budou seznámeni s rozvojovou politikou ČR a s oblastmi zájmu českých nevládních organizací, které působí na poli rozvojové spolupráce, jakož i s problematikou globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. 

 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.