Akce > Seminář

Aktuální otázky migrace a uprchlictví (se zaměřením na lokální situaci a práci s cizinci)

Datum: 
16. Duben 2019 - 12:00 - 16:00
Místo konání: 
bude upřesněno

Termín konání: 
16. 4. 12:00 - 16:00

17. 4. 9:00 - 13:00 (pokračování)

kurz je dvoudenní, účast nutná na oba dva dny

Lektoři:

Mgr. Viktor Rumpík, Ph.D. (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – sociální pracovník)

Mgr. Petr Baroch (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. – právník)

Anotace: 

Dvoudenní praktický seminář seznámí účastníky s aktuálními rezonujícími tématy okolo problematiky migrace a uprchlictví, a to s důrazem na kontext České republiky a specifika Plzeňského kraje. Lektoři jsou zkušenými pracovníky neziskových organizací, kteří se dlouhá léta věnují fenoménu migrace z různých úhlů. Zaměřují se na jednotlivé integrační procesy, mediální a veřejný diskurz, terénní výzkum, úskalí sociální práce či na právní aspekty práce s cizinci. Těmto tématům je seminář věnován, avšak jeho cílem je především představit skutečné příběhy a problémy lidí, s nimiž se oba lektoři dennodenně setkávají a představit možnosti propojení jejich řešení se společenskovědním a právním pohledem na věc. Semináře otevírají prostřednictvím konkrétních případů několik, co možná nejaktuálnějších otázek související s uprchlictvím a migrací. Seminář provede účastníky problematikou mezinárodní ochrany, agenturního zaměstnávání, vykořisťování, kriminalizace, bezpečnosti a sekuritizace migrace, lidských práv a v neposlední řadě integrace na lokální úrovni. Seminář tak povede účastníky k co nejotevřenější názorové diskuzi nad aktuálními tématy migrace a současně si klade za cíl představit praktické přístupy, uplatnitelné v budoucím povolání absolventů společenskovědních oborů. Seminář nabízí odpovědi, avšak zejména by měl v hlavách účastníků otevřít otázky nové a tím tak aktivovat a zapojit posluchače k diskuzi nad příklady z praxe.

Pro zájemce z řad účastníků je možné nabídnout navazující praxi v obou organizacích na dobu 40 hodin.

Přihláška na seminář Aktuální otázky migrace a uprchlictví

  1. Vyplňtě pečlivě přihlášku.
  2. Zkontrolujte potvrzovací mail, který do hodiny obdržíte na Vámi vyplněnou adresu.
  3. V případě dotazů či zrušení přihlášky kontaktujte Mgr. Kláru Vankovou, Ph.D.

Kapacita kurzu je 15 míst.
Aktuálně je přihlášeno 1 účastníků (stav k Sobota, 25. Červen 2022 - 0:39).

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.