PRA-SE LS 2016/17

Praktické semináře jsou mimořádné vzdělávací akce, které nabízíme všem studentům ZČU nad rámec řádné výuky. Jedná se o otevřené lekce zaměřené na rozvoj specifických dovedností spjatých s aplikací poznatků společenských věd ve sféře výzkumné, politické a vzdělávací praxe, které z různých důvodů (zatím) nejsou rozvíjeny ve stávajících studijních programech, a nebo jsou vyhrazeny pro úzký okruh studentů. Skutečnost, že nabízené lekce nejsou spojené s žádným studijním programem, umožňuje pružně reagovat na poptávku studentů různých oborů, ale i realizovat takové semináře které svým obsahem a zaměřením neodpovídají formátu řádných kurzů.

Cílem praktických seminářů je poskytnout studentům ZČU možnost získat vedle oborových kvalifikací i prakticky orientované kompetence využitelné při zaměstnání ve státním, nevládním i komerčním sektoru. Absolvování nabízených seminářů sice není standardně kreditováno, nicméně účastníci obdrží potvrzení o absolvování, které mohou využít jako doklad svého profesního vzdělávání. Lektoři jednotlivých tematických bloků jsou pracovníci a spolupracovníci pracoviště, jakož i hostující odborníci v příslušných tématech.

Nabídka PRAktických SEminářů pro zimní semestr ak.r. 2016/17.

Přihlášky naleznete na stránkách jednotlivých seminářů (viz níže)
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Vanková, Ph.D.

Uplynulé akce

21.04.2017 - 09:10 - 11:30 Univerzita a média Seminář
20.04.2017 - 16:30 - 19:30 Úvod do používání R Studia (SW na analýzu kvantidat) Seminář
Přihlásit se k odběru RSS - PRA-SE LS 2016/17
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.