Akce > Seminář

Psaní textů v rámci studia na vysoké škole

Datum: 
1. Duben 2016 - 9:30 - 12:30
Místo konání: 
SP 320

Lektor: Mgr. Alena Lochmannová

Časový rozsah: 5 vyučovacích hodin

Body pro PLEX: 5 bodů

Anotace:

Cílem semináře je provést účastníky všemi fázemi vzniku odborného textu od volby tématu po samotnou obhajobu práce. Seminář seznámí studenty se základy typografie, které je třeba znát při psaní seminárních, semestrálních, bakalářských i diplomových prací, citační normou, citačními manažery, které je možné využít při vlastním zpracování textu i dostupnými elektronickými informačními zdroji, z nichž je možné čerpat zdrojové informace. Studenti získají praktické informace o tom, jak číst odborný text, dále s ním pracovat a primárně, jaké jsou základní zásady pro psaní vlastního odborného textu. Seminář je určen nejen těm, kteří se chystají psát svoji bakalářskou či diplomovou práci, ale i začátečníkům, kteří stojí před nelehkým úkolem napsat svoji první seminární práci.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.