Akce > Seminář

Uplatnění absolventa vysoké školy na trhu práce

Datum: 
3. Duben 2015 - 10:00 - 13:00
Místo konání: 
SP 320

Lektor: Ing. Alena Oudová

Anotace:

Cílem semináře je provést účastníky obdobím po ukončení vysoké školy ve smyslu hledání prvního pracovněprávního poměru. Seminář seznámí studenty s principy psaní motivačních dopisů a životopisů, provede je přípravou na pracovní pohovor a pohovorem samotným. Důraz bude kladen na základní principy sebeprezentace. Součástí semináře bude také nácvik praktických dovedností. Studenti získají praktické informace o tom, kde a jak hledat svoji první práci po ukončení vysoké školy, a jak efektivně prezentovat sami sebe. Seminář je určen těm, kteří se chystají vstoupit do praxe i těm, kteří plánují pokračovat ve studiu a tato kompetence jim bude užitečnou až v budoucím časovém horizontu.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.