Akce > Seminář

Migrace, lidská práva a práce v NGO

Datum: 
14. Duben 2015 - 14:00 - 18:00
Místo konání: 
SP 320

Termíny semináře (nutná účast oba dva dny!):

14. 4. 2015 - 14:00 - 18:00
16.4. 2015 - 14:00 - 18:00

Lektoři: Mgr. Jan Vaněk, Mgr. Viktor Rumpík

Anotace:

Seminář na téma Migrace, lidská práva a práce v NGO bude rozdělen do dvou bloků, přičemž v prvním bloku nabídne účastníkům legislativní a teoretický přehled práce s migranty, v druhém bloku poté dojde k rozebrání praktických aspektů práce s migranty v NGO a posléze k tematizaci etnografického výzkumu migrace za využití přístupu multisited ethnography, zúčastněného pozorování a interview.  

Praktický seminář uvede účastníky do problematiky sociální práce s imigranty v České republice a etnografického výzkumu migrace. Vedle obecného teoretického přehledu práce s migranty, zejména formou terénní práce, nabídne účastníkům možnost nahlédnout do praktických aspektů obchodování s lidmi, pracovního vykořisťování a pobytové problematiky. Budou položeny zásadní otázky, jak „Jak identifikovat obchodovanou, či vykořisťovanou osobu? Jaké jsou možnosti pomoci? Odkud tyto osoby pochází? Jaké jsou nové trendy na pracovním trhu ve spojitosti s pracovníky z ciziny? Lektoři mimo to nabídnou své pohledy na danou problematiku a bohatství zkušenosti z dlouholeté praxe. Součástí bude také metodologie výzkumu migrace nahlížena z antropologické perspektivy. V závěru semináře proběhne diskuze nad probranými tématy a případná kritická reflexe.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.