Akce > Seminář

Základy archivního výzkumu

Datum: 
1. Duben 2014 - 14:30 - 17:00
Místo konání: 
SP 320

Lektor: Jan Šimek

Kapacita kurzu: 15 studentů

Anotace:
Archivní výzkum je nezbytnou součástí práce historiků, potřeba využívat archivní fondy se ale může objevit i u studentů jiných oborů, zejména antropologie. Seminář je zaměřen právě na studenty nehistorických oborů, kteří neprošli základním školením o archivních pramenech a jejich využití v rámci historického prosemináře. V první části tohoto semináře se studenti seznámí se základní archivní terminologií, legislativou, na jejímž základě je archivnictví v ČR organizováno a dozví se základní praktické pokyny k bádání v archivu. Druhá část semináře bude zaměřena na práci s digitalizovanými archiváliemi a záznamy o nich: studenti se jednak naučí provádět rešerše v databázi archivních fondů a sbírek, jednak se seznámí s významnými úložišti digitalizovaných archiválií (pozn.: z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby měli účastníci vlastní notebook, nicméně není podmínkou – vyhledávání bude demonstrováno i lektorem přes projektor). V rámci praktické části bude možnost seznámit se s tištěnými archivními pomůckami (průvodce po fondech, inventáře fondů) a základní literaturou, kde je možné vyhledat další informace pro vlastní badatelskou praxi.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.