LS 2013/14

Praktické semináře jsou mimořádné vzdělávací akce, které nabízíme všem studentům ZČU nad rámec řádné výuky. Jedná se o otevřené lekce zaměřené na rozvoj specifických dovedností spjatých s aplikací poznatků společenských věd ve sféře výzkumné, politické a vzdělávací praxe, které z různých důvodů (zatím) nejsou rozvíjeny ve stávajících studijních programech, a nebo jsou vyhrazeny pro úzký okruh studentů. Skutečnost, že nabízené lekce nejsou spojené s žádným studijním programem, umožňuje pružně reagovat na poptávku studentů různých oborů, ale i realizovat takové semináře které svým obsahem a zaměřením neodpovídají formátu řádných kurzů.

Cílem praktických seminářů je poskytnout studentům ZČU možnost získat vedle oborových kvalifikací i prakticky orientované kompetence využitelné při zaměstnání ve státním, nevládním i komerčním sektoru. Absolvování nabízených seminářů sice není standardně kreditováno, nicméně účastníci obdrží potvrzení o absolvování, které mohou využít jako doklad svého profesního vzdělávání. Lektoři jednotlivých tematických bloků jsou pracovníci a spolupracovníci pracoviště, jakož i hostující odborníci v příslušných tématech.


Aktuální nabídka PRAktických SEminářů pro letní semestr ak.r. 2013/14.

  • Další semináře a aktuality již brzy!
  • Přihlášky naleznete na stránkách jednotlivých seminářů (viz níže)
  • Kontaktní osoba: Mgr. Klára Strohsová, Ph.D.

Poslední volné místo!
Jak komunikovat s médii: přihlášeno 12 z 12 účastníků

Uplynulé akce

11.04.2014 - 09:00 - 12:30 Jak komunikovat s médii Seminář
01.04.2014 - 14:30 - 17:00 Základy archivního výzkumu Seminář
20.03.2014 - 14:30 - 17:40 Práce s uprchlíky Seminář

PRAktické SEmináře jsou realizovány v rámci projektu INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Přihlásit se k odběru RSS - LS 2013/14
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.