Postup při zadávání BP / DP

Datum: 
12. Březen 2012

Student, který si v posledním roce standardní doby studia chce zapsat předmět Bakalářská práce (dále jen BP) nebo Diplomová práce (dále jen DP) postupuje takto:

  1. Zvolí si téma. Domluví se s vedoucím práce na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.
  2. Vyplní formulář „Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce“, který je k dispozici na http://portal.zcu.cz, „Moje studium“, „Kvalifikační práce“, „Vyplnit podklady pro zadání BP/DP“. Z podkladu pro zadání práce musí být jasné, jak bude student při vypracování práce postupovat. V každém podkladu musí být uveden cíl práce, přístup, metody, výběr pramenů apod. Tento formulář bude sloužit jako podklad pro závazné zadání bakalářské/diplomové práce.
  3. Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, která je uvedena webových stránkách http://www.knihovna.zcu.cz/diplomove_prace.php pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím – Citace.
  4. Formulář pro vyplnění a uložení údajů vytiskne, dá podepsat vedoucímu práce a odnese na sekretariát KSA nejpozději do 15. května předposledního roku studia. Tento podklad je zavazující, o každou změnu musí student žádat na studijním oddělení. Zadání schvaluje oborová rada. Oznámení o schválených a neschválených tématech budou zveřejněny na webu katedry do 30.června předposledního roku studia.
  5. Oficiální zadání BP/DP si studenti vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS posledního roku studia, nejpozději však do konce října.
Naposledy aktualizováno 02.02.2014 - 23:44 (před 9 let 7 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.