Akce > Workshop

Politický potlač: Setkání a letní škola nad koncepty a metodami pro kritický výzkum politiky

Datum: 
7. Září 2017   - 10. Září 2017  
Místo konání: 
Železná u Přílep, okres Beroun

Anotace

Hlavním cílem setkání bude vzájemné předání zkušeností z empirických i teoretických výzkumů, které spojuje kritická perspektiva, reflektované kladení normativních otázek a interdisciplinární zaměření. Zářiové setkání Politický potlač: Koncepty a metody pro kritický výzkum politiky nemá být klasickou letní školou, ale spíš příležitostí pro čtyřdenní intenzivní dialog a proces vzájemného učení a předávání zkušeností. Předpokládá se nikoli frontální „výuka“, ale vzájemná diskuse mezi vystupujícími. Počet zúčastněných bude omezený a vázaný na aktivní účast – četbu, účast v diskusi a prezentaci vlastních výzkumných projektů.

Základní informace

Setkání je otevřené studentům všech stupňů studia i dalším zájemcům. V případě zájmu o účast napište do 23. 7. 2017 na některou z těchto tří e-mailových adres: katerina.tvrda@fvp.slu.cz, ondrej.slacalek@ff.cuni.cz nebo walach@ksa.zcu.cz e-mail s předmětem Politický potlač. V přihlášce uveďte stávající obor, místo a stupeň studia a v příloze pošlete text či abstrakt výzkumného projektu, na němž v současnosti pracujete nebo na němž jste v nedávné minulosti pracovali. V případě textu se může jednat buď o publikovaný článek, nebo o nepublikovaný draft, případně o závěrečnou práci. Abstraktem výzkumného projektu může být také krátké představení závěrečné práce.

Cena: 500 Kč (příspěvek na ubytování a stravu)

Místo konání: Železná u Přílep, okres Beroun

Prozatímní program

1. Kristina Andělová: Politické pojmy a interpretace textu

2. Pavel Barša: Národ – rasa – třída

3. Jan Bíba: Rétoričnost a analýza ideologie

4. Petra Lupták Burzová: Třída v etnografickém výzkumu a v antropologické teorii

5. Ondřej Císař: Mezi slovy a čísly? Chvála obojživelné sociologie

6. Zora Hesová: Kulturalismus jako ideologie

7. Petr Hušek: Kolektivní singularita. Rasismus a antirasismus

8. Jan Charvát: Vybrané problémy výzkumu krajní pravice

9. Tomáš Katrňák: Stává se vzdělání poziční výhodou?

10. Matyáš Křížkovský: Proměny politična prismatem „technocénu“

11. Petr Kupka: Narativní interview ve výzkumu organizovaného zločinu

12. Lenka Kužvartová: Architekt-aktivista a snaha o společenskou změnu skrze architekturu

13. Ľubomír Lupták: Ekonomika vykořisťování

14. Ondřej Slačálek: Postkoloniální a postkomunistické: nástrahy plodného setkání

15. Daniel Šitera: Teorie a praxe „komparativního kapitalismu“

16. Kateřina Tvrdá: Mapování ve výzkumu bezpečnostních složek

17. Václav Walach: Výzkum sociálně vyloučených lokalit

Akci pořádá:

Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.