Plzeňský garbologický projekt

Plzeňský garbologický projekt (PGP) je projektem realizovaným pod Katedrou antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a zaměřuje se na studium soudobé společnosti prostřednictvím odpadu. Věci přicházejí do domácnosti několika kanály, ale jejich odchod v podobě odpadu je směrovaný a tedy dobře dokumentovatelný. Odpad je tak oknem do sociálního světa lidí, kteří konzumují v závislosti na sociálním prostředí, ve kterém žijí, a aktérských rozhodnutí, které každodenně činí. V tomto projektu se zaměřujeme především na otázky týkající se plýtvání a s ním související hloubkou plánování, preferenci značek a prostorovým aspektům konzumace. Věnujeme se analýze dat jak z pohledu kvantitativních trendů, tak prostorových aspektů konzumace v prostředí geografických informačních systémů. Výsledky z analýzy odpadu následně doplňujeme etnografickým šetřením, jehož smyslem je obohatit získaná data o pohled aktérů, kteří odpad produkují. Výzkum prozatím sledoval konzumní vzorce domácností městského a vesnického prostředí v Západních Čechách.

Realizace projektu by nebyla možná bez finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt NOTES CZ 1.07/2.3.00/20.0135) a Studentské grantové agentury Západočeské univerzity (SGS-2012-061; SGS-2013-070). Projekt byl na období 2014-2016 rovněž podpořen Grantovou agenturou ČR (GA14-03314S).

Poděkování:

  • AZS 98, s.r.o.

  • Becker Bohemia, s.r.o.

  • Ekodepon, s.r.o.

  • Plzeňská teplárenská, a.s., která provozuje skládku odpadů v Chotíkově

  • Studentkám a studentům, kteří se zúčastnili terénního výzkumu

Více informací o tomto projektu: http://pgp3.webnode.cz/

Akce

17.02.2014 - 14:00 - 16:05 Setkávání se s nechtěným: odpad a lidský svět Přednáška
Přihlásit se k odběru RSS - Plzeňský garbologický projekt
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.