Obrázek uživatele RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Externí vyučující
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.