Paleolitičtí umělci či umělkyně?

Datum: 
24. Únor 2014

Za tvůrce paleolitických nástěnných maleb (např. v jeskyních Altamira, Lascaux) byly tradičně považováni muži. V posledních letech se ale objevila řada studií, které na základě otisků rukou zanechaných na stěnách prehistorických jeskynních prokazují, že uměleckým projevům se věnovaly i ženy, a pravděpodobně dokonce ve větší míře než muži. Odhadu pohlaví minulých populací se dlouhodobě věnují i pracovníci katedry antropologie (Patrik Galeta, Jaroslav Brůžek a Martina Lázničková-Galetová), kteří nyní výsledky svého výzkumu publikovali v časopise Journal of Archaeological Science. Na základě 100 otisků současných studentů z jižní Francie zjistili, že z otisků ruky lze relativně dobře (z 92%) odhadnout pohlaví v jejich francouzském souboru, ale úspěšnost odhadu pohlaví významně klesá po použití metod v jiných populacích. Ukázali například, že klasifikační metody vytvořené pro současnou populací USA jsou v jejich francouzském souboru celkově nepoužitelné; dobře sice fungují pro francouzské ženy (100% úspěšnost odhadu), ale velmi špatně pro francouzské muže (58% úspěšnost). K chybám odhadu pravděpodobně dochází proto, že američtí muži a ženy mají ruce větší než jejich francouzští protějškové. Autoři v článku vysvětlují, že pokud metody pro odhad pohlaví z otisků ruky nejsou přenositelné ani mezi dvěma současnými populacemi, nemusí dobře fungovat ani při odhadu pohlaví paleolitických otisků. Autoři z katedry antropologie FF zdůrazňují, že jejich studie nevylučuje, že v paleolitu existovaly ženy-umělkyně. Poukazují jen, že argumenty jiných autorů, podle kterých se umění v paleolitu věnovaly především ženy, jsou problematické.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (projekt NEXLIZ CZ.1.07/2.3.00/30.0038).

Více informací v Galeta, P., Bruzek, J., Lázničková-Galetová, M., 2014. Is sex estimation from handprints in prehistoric cave art reliable? A view from biological and forensic anthropology, J. Archaeol. Sci., doi: 10.1016/j.jas.2014.1001.1028 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000363)

Naposledy aktualizováno 24.02.2014 - 00:30 (před 8 let 9 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.