Nový termín pro odevzdání podkladů k zadání bakalářských/diplomových prací

Datum: 
4. Květen 2020 - 16. Červen 2020

Vážení studenti,

vzhledem k mimořádným opatřením souvisejících s epidemií COVID-19 se posouvá termín pro odevzdání podkladů k zadání bakalářských a diplomových prací na Katedře antropologie na 15. 6. 2020. Téma si vyberete buď z vypsaných témat katedrou, nebo si navrhnete téma vlastní. Po výběru tématu se obraťte na příslušného vedoucího práce emailem a domluvte se, jestli vedení práce přijme, následně se s vedoucím práce domluvte na formulaci tématu, cíli, postupu, metodách, harmonogramu a doporučené literatuře. Údaje vyplňte do formuláře „Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce“. Vygenerovaný soubor z portálu pak zašlete emailem vedoucímu své práce a v případě, že vedoucí práce v rámci emailové komunikace podklady v dané podobě akceptuje, zašlete vygenerovaný formulář na jvlasako@ksa.zcu.cz spolu s e-mailem, v němž je souhlasné vyjádření vedoucího práce obsaženo. Ti z Vás, kteří v poslední roce standardní doby studia nebudou odevzdávat bakalářskou/diplomovou práci, odevzdají elektronicky nebo poštou tiskopis Oznámení o odkladu odevzdání BP/DP viz https://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/formulare.html. Termín odevzdání do 30. 6. 2020 zůstává.

J. Vlasáková

 

Naposledy aktualizováno 04.05.2020 - 18:19 (před 2 roky 9 měsíců) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.