Akce > Seminář

Nestátní neziskové organizace v rámci nového občanského zákoníku

Datum: 
9. Březen 2015 - 13:55 - 15:30
Místo konání: 
Katedra antropologie, Sedláčkova 15, SP 320

Dne 9.3. 2015 od 13:55 v SP 320 proběhne seminář s právníkem Mgr. Tomášem Havlíkem na téma Nestátní neziskové organizace v rámci nového občanského zákoníku. V rámci semináře se Mgr. Havlík zaměří na otázky spojené s praktickou činností neziskových organizací v návaznosti na změny, které přináší nový Občanský zákoník od 1.1.2014. V rámci semináře budou zmíněny základní předpisy pro fungování NNO dle nového OZ, pozornost bude věnována praktickým problémům spojených s činností nově vzniklých právních subjektů nestátního neziskového sektoru (korporací, fundací, zapsaných spolků, ústavů, aj.). Nebude opominuto např. ani téma sociálního podnikání, sociálního družstva, definice veřejné prospěšnosti či obecně zkušenosti s novým OZ ve vztahu k NNO v praxi.

Seminář proběhne v rámci kurzu KSA/NES (Občanský sektor). V případě zájmu o návštěvu semináře (pokud nemáte zapsán aktuálně kurz NES) kontaktujte prosím T. Zíkovou.


Přednáška je realizována v rámci projektu NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.