Zaměřované interview

Zaměřované interview (focussed interview) je kvalitativní metoda dotazování formulována Robertem K. Mertonem. Od ostatních forem interview se liší v tom, že (1) dotazování respondenti společně sdílejí konkrétní zkušenost s předmětem šetření, (2) jehož celková struktura byla předem analyzována a (3) na jejímž základě byla vyhotovena osnova interview, (4) které je zaměřeno na subjektivní zkušenosti respondentů se zkoumanou problematikou. K aplikaci zaměřovaného interview by mělo ideálně docházet v kombinaci s kvantitativním šetřením .

Více v přehledové studii Zaměřované interview a focus groups. Mertonův příspěvek k metodologii sociálních věd (Laco Toušek)

Autor Laco Toušek

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:41 (před 9 let 7 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.