Projektivní techniky

Projektivní techniky jsou využívány v individuálních či skupinových interview v případech, kdy výzkumník potřebuje odhalit skryté či obtížně vyjádřitelné emoce respondenta, které nejsou zjistitelné prostřednictvím přímého dotazování . Tyto techniky, vycházející z tradic interview v klinické psychologii, mohou být verbální či nonverbální. Mezi nejčastěji využívané projektivní techniky v kvalitativním výzkumu patří: tzv. Tématický apercepční test (Thematic Apperception Test , TAT), doplňování významů, hraní rolí, vyprávění příběhů, slovní asociace, interpretace obrázků atp.

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:38 (před 9 let 7 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.