Obsahová analýza

Obsahová analýza (content analysis) je metoda, kterou lze obecně definovat jako rozbor obsahu záznamu určité komunikace. Někdy je tato metoda úžeji vymezována jako analýza textu či souboru textů. V takovém případě se lze setkat též s označením textuální analýza. Hlavním účelem této metody, která vychází z tradic pozitivistické metodologie, je vyhledávání konkrétních slov a konceptů v analyzované komunikaci a stanovit četnost jejich výskytu, významu, vzájemné vztahu atp. Nejčastěji je tato metoda využívána při analýze mediálních sdělení. CAAT využivá pro kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu MAXQDA+ a Atlas.ti.

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:37 (před 8 let 10 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.