Narativní (biografické) interview

Narativní, též někdy biografický rozhovor je typ nestandardizovaného kvalitativního dotazování, které rozpracoval německý sociolog Fritz Schütze. Jeho základní charakteristikou je, že dotazovaný respondent je ponechán aby volně vyprávěl na téma určené výzkumníkem, aniž by se mu kladly přímé otázky. Zvolené téma vyprávění se přitom týká části či celku respondentovi biografie . Tento typ rozhovoru je založen na předpokladu, že volné vyprávění odhalí subjektivní zkušenosti, které by prostřednictvím přímého dotazování zůstali skryté.

Více v přehledové studii Biografická metoda v antropologii (Michal Svoboda)

Autor: Laco Toušek

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:37 (před 9 let 1 měsíc) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.