Focus groups

Focus groups (též focus groups discussions či focused groups ), do češtiny nepřesně překladné jako ohniskové skupiny , je metoda skupinového interview, která vznikla v oblasti výzkumu trhu na základě modifikace Mertonovi metody zaměřovaného interview a skupinových rozhovorů v klinické psychologii. Zpravidla se jedná o diskusi 6–10 respondentů, která je moderována výzkumníkem podle předem daného scénáře, jenž obsahuje základní okruhy otázek, jejichž cílem je odhalit subjektivní zkušenosti/názory respondentů. V rámci focus groups, jejichž délka se obvykle pohybuje kolem dvou hodin, může docházet k aplikaci projektivních technik.

Více v přehledové studii Zaměřované interview a focus groups. Mertonův příspěvek k metodologii sociálních (Laco Toušek)

Autor: Laco Toušek

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:33 (před 8 let 10 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.