Etnografie


Etnografie je termín, který má různé významy a jeho použití není ustálené. V kontextu metodologie sociální a kulturní antropologie se jím zpravidla označuje proces i výsledek sběru dat v rámci terénního výzkumu , který v sobě zahrnuje různé techniky sběru dat. Mezi ně patří především zúčastněné pozorová ní či genealogie . Etnografie, resp. terénní výzkum se v sociální a kulturní antropologii vyznačuje těmito charakteristikami:

  • přímou interakcí výzkumníka (etnografa) s informátory v jejich přirozeném prostředí,
  • participací výzkumníka na běžném životě informátorů,
  • intenzivním a osobním vztahem s informátory,
  • holistickým přístupem,
  • flexibilitou a improvizací,
  • dlouhodobým stacionárním působením v terénu.

Autor: Laco Toušek

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:32 (před 8 let 10 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.