CAQDAS

Computer assisted qualitative data analysis (CAQDAS). Tímto termínem je nazývána analýza kvalitativních dat, při které dochází k využití některého ze specializovaných počítačových programů. Mezi nejrozšířenější v současné době patří ATLAS.ti , MAXQDA či NVivo . Tyto programy umožňují efektivnější a rychlejší práci s větším množství dat (datovým souborem) v digitální podobě., ať už jde o  texty, zvukové či obrazové záznamy. Základním nástrojem těchto programů je kódování dat, kdy jsou jednotlivé části datového souboru označeny indexy (kódy), které si výzkumník stanoví. Indexování umožňuje výzkumníkovy řadit části datového soboru dle jejich obsahu, resp. významu, vytvářet kategorie, koncepty a teorie. V rámci výzkumných projektů, které realizuje CAAT, je využíván k analýze dat program Atlas.ti , MAXQDA a NVivo . Pracovníci CAAT jsou schopni v oblasti CAQDAS poskytovat konzultace a školení veřejnoprávním a soukromým subjektům.

Autor: Laco Toušek

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:29 (před 9 let 7 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.