Analýza sociálních sítí

Analýza sociálních síti (social network analysis, SNA ) je přístup ke studiu sociální struktury, jehož předmětem zájmu je rozbor sociálních vazeb jedinců (v podobě tzv. "relačních dat"). Množina těchto vazeb tvoří sociální síť, v rámci které jsou aktéři pojímáni jako vrcholy (nodes ) a vazby, které je spojují jako hrany (edges ). Prostřednictvím matematického vyjádření vlastností vazeb a vrcholů je možné sociální sít analyticky uchopit coby graf a podrobit jí analýze. Za tři hlavní proměnné popisující vlastnosti sítě lze považovat jejich reciprocitu , intenzitu a stálost , které jsou doplňovány o síťové atributy velikosti , hustoty , centralizace , konektivity , zakotvenosti či dostupnosti . K analýze sociálních sítí se využívají specializované počítačové programy, např. UCINET, kterým pracoviště SKA vybaveno.

Autor: Laco Toušek

Naposledy aktualizováno 04.02.2014 - 16:29 (před 9 let 4 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.