Obrázek uživatele Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Externí vyučující
Telefon: 
37763 5315
Kancelář: 
SP311
Výuka
Vyučované předměty: 
KSA/AVD
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.