Kontakty

PhDr. František Bahenský
Externí vyučující
f.bahensky@email.cz
Alica Brendzová
Výzkumný pracovník
abrendz@ksa.zcu.cz, alica.brendzova@gmail.com
Mgr. Gabriela Fatková PhD.
Interní vyučující,
Odborný asistent
gfatkova@ksa.zcu.cz
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
lukas.friedl@gmail.com
Mgr. Patrik Galeta Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
galeta@ksa.zcu.cz
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry,
Vedoucí Studia vizuální etnografie,
Interní vyučující,
Odborný asistent
tomash@ksa.zcu.cz
Jan Jáchim
Webmaster,
Grafik
jachim5@gmail.com
Doc. PhDr. Petr Janeček Ph.D.
Externí vyučující
PetrJanecek@seznam.cz
Mgr. Jan Kapusta Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
jkapusta@ksa.zcu.cz
Ing. Lenka Kováčiková Ph.D.
Výzkumný pracovník
Mgr. Petr Kupka Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent,
Výzkumný pracovník
pkupka@ksa.zcu.cz
Doc. Petr Lozoviuk Ph.D.
Vedoucí katedry,
Interní vyučující,
Docent
lozoviuk@ksa.zcu.cz
Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.
Výzkumný pracovník
luptak@kap.zcu.cz
Mgr. Anna Pankowská Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
pankowsk@ksa.zcu.cz
Mgr. Ondřej Plachý
Výzkumný pracovník
plachon1@gmail.com
Ing. Gabriela Prášková
Tajemník katedry
praskova@ksa.zcu.cz
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
tzikova@ksa.zcu.cz, tzikova@rek.zcu.cz
Doc. PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D.
Interní vyučující,
Docent
Mgr. et Mgr. Nela Štorková Ph.D.
Administrativní pracovník
nelav@ksa.zcu.cz
Mgr. Laco Toušek, Ph.D.
Vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu,
Interní vyučující,
Odborný asistent,
Výzkumný pracovník,
Webmaster
laco.tousek@gmail.com
Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá Ph.D.
Výzkumný pracovník
ktvrda@ksa.zcu.cz
Mgr. Klára Vanková, Ph.D.
Tajemník pro vědu,
Externí vyučující,
Administrativní pracovník,
Výzkumný pracovník
kstrohs@ksa.zcu.cz, strohsova@gmail.com, rodičovská dovolená
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Externí vyučující
velemins@natur.cuni.cz
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Externí vyučující
petr_veleminsky@nm.cz
Mgr. Václav Walach
Výzkumný pracovník
walach@ksa.zcu.cz
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.