Interní vyučující

RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
Interní vyučující
blazek.vladimir2@seznam.cz, vlablaz@atlas.cz (pro studenty)
Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.
Interní vyučující
yaro@seznam.cz
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.
Vedoucí Oddělení biologické antropologie,
Interní vyučující,
Odborný asistent
lukas.friedl@gmail.com
Mgr. Patrik Galeta Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
galeta@ksa.zcu.cz
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry,
Vedoucí Studia vizuální etnografie,
Interní vyučující,
Odborný asistent
tomash@ksa.zcu.cz
Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Interní vyučující,
Docent
jakoubek@ksa.zcu.cz
Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
budilova@ksa.zcu.cz
Doc. Petr Lozoviuk Ph.D.
Vedoucí katedry,
Interní vyučující,
Docent
lozoviuk@ksa.zcu.cz
Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
Interní vyučující,
Výzkumný pracovník
burzova@kap.zcu.cz
Mgr. Anna Pankowská Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
annapankowska@gmail.com, pankowsk@ksa.zcu.cz
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
tzikova@ksa.zcu.cz, tzikova@rek.zcu.cz
Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
Interní vyučující,
Odborný asistent
dsosna@ksa.zcu.cz
Mgr. Laco Toušek, Ph.D.
Vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu,
Interní vyučující,
Odborný asistent,
Výzkumný pracovník,
Webmaster
laco.tousek@gmail.com
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.