Administrativní pracovníci

Bc. Jitka Vlasáková
Tajemník katedry,
Administrativní pracovník
jvlasako@ksa.zcu.cz
Mgr. Klára Vanková, Ph.D.
Tajemník pro vědu,
Externí vyučující,
Administrativní pracovník,
Výzkumný pracovník
kstrohs@ksa.zcu.cz, strohsova@gmail.com, mateřská dovolená
Mgr. et Mgr. Nela Štorková
Administrativní pracovník,
Doktorand
nelav@ksa.zcu.cz
Jan Jáchim
Webmaster,
Grafik
jachim5@gmail.com
Mgr. Laco Toušek, Ph.D.
Vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu,
Interní vyučující,
Odborný asistent,
Výzkumný pracovník,
Webmaster
laco.tousek@gmail.com
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.