Akce > Přednáška

Kulturní a smyslové krajiny města. Příklady výzkumu v Lodži

Datum: 
26. Březen 2015 - 13:00 - 14:30
Místo konání: 
SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň

Katedra antropologie Západočeské univerzity v Plzni Vás srdečně zve na přednášku zahraničního hosta Dr. Aleksandry Krupa-Ławrynowicz (Ústav etnologie a kulturní antropologie, Lodžská univerzita) s názvem Kulturní a smyslové krajiny města. Příklady výzkumu v Lodži

Anotace:
Přednáška představí vybrané výzkumné projekty prováděné polskými kulturními antropology z lodžského akademického střediska. Místem výzkumu je Lodž – město jako kulturní prostor organizovaný, zkušený a pochopený. Hlavními myšlenkami spojující různé metodické pohledy jsou: kulturní krajina (culturescape) a smyslové krajiny (sensescape). Tyto výzkumy jsou úzce spojeny s dokumentováním stop minulosti v materiální i nemateriální sféře společenského života. Etnografická bádání jsou prováděna mezi obyvateli jedné z lodžských čtvrtí a mezi pracovníky zaniklých průmyslových závodů. V těchto projektech výzkumníky nezajímá tolik oficiální historie, ale zejména paměť lidí, jejich příběhy a zkušenosti. Během etnografického poznávání městské reality se také používají všechny smysly (sensory ethnography). V přednášce budou prezentovány projekty s důrazem na dva smysly: sluch a čich. Jsou prostředkem pro interpretaci smyslových podnětů a využití smyslů k uvěření, vidění, porozumění, pochopení a dání významu a hodnoty prostoru.


Přednáška je realizován v rámci projektu  NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.