Program

Povinné pro všechny účastníky:

23. 5. pátek, 9:00 - 19:00: Úvod do fotografie (Radek Kodera)

24. 5. sobota, 9:00 - 19:00: Úvod do fotografie (Radek Kodera)

Volitelné specializované bloky:

25. 5. neděle, 9:00 - 19:00: Krajina a architektura (Radek Kodera)

26. 5. pondělí, 9:00 - 19:00: Portrét (Zuzana Zbořilová)

27. 5. úterý, 9:00 - 19:00: Reportáž (David Kumermann)

28. 5. středa, 9:00 - 19:00: Reportáž (David Kumermann)

29. 5. čtvrtek, 9:00 - 19:00: Technická fotografie (Ivana Michnerová)


Úvod do fotografie

Lektror: Radovan Kodera
Konání: pátek 23. 5, 9:00 - 19:00

Obsah přednášky:
Princip vzniku fotografie. Camera obscura. Druhy, konstrukce a funkce fotografických přístrojů. Fotografické vybavení a doplňky. Analogová fotografie a fenomén latentního obrazu. Fotografické materiály. Negativní a pozitivní proces. Postup, zpracování, archivace, prezentace, výstupy. Digitální fotografie; principy, pojmy. Digitální fotografické přístroje; základní nastavení, funkce, ovládání. Exponometrie; pojmy, význam, užití. Měření a stanovení expozice. Expoziční hodnota. Fotografická optika; principy, pojmy. Druhy, vlastnosti a funkce objektivů. Ohnisková vzdálenost a světelnost objektivu, ostrost obrazu, hloubka ostrosti, hyperfokální vzdálenost, způsoby ostření. Světlo a barva ve fotografii; druhy a charakter, specifika denního a umělého světla. Barevná teplota a vyvážení bílé. Použití externího blesku.  Digitální obrazové formáty a jejich použití. Zpracování obrazového souboru, základní úpravy, ukládání, prezentace, transport; výstupy, archivace.

Součástí přednášky budou praktické ukázky a projekce.

 


Krajina a architektura

Lektor: Radovan Kodera
Konání: neděle 25. 5., 9:00 - 19:00:

Obsah kurzu:
Specifika fotografování krajiny. Používaná technika a doplňky. Světelné podmínky. Krajinná dominanta a krajinný prvek. Úloha horizontu. Komponování a stavba obrazu krajiny. Panoramatické snímání.
Specifika fotografování architektury. Používaná technika a doplňky. Způsob fotografování. Objektivní a subjektivní pohled. Světelné podmínky. Celek, detail, úhel pohledu. Komponování a stavba obrazu architektury. Skládání snímků.
Součástí bloku bude práce v terénu, zpracování a hodnocení snímků.

 


Portrét

Vyučující: MgA. Ing. arch. Zuzana Zbořilová
Konání: pondělí 26. 5., 9:00 - 19:00

Náplň kurzu:
Různé přístupy k fotografování portrétu – charakteristika osobnosti, stylizovaný portrét
Komunikace s portrétovanými
Fotografování portrétu v improvizovaném ateliéru i v exteriéru
Neutrální prostředí v ateliéru a využití přirozeného prostředí interiéru a exteriéru
Výhody a nevýhody využití přirozeného světla
Možnosti svícení portrétu v ateliéru, kombinace denního a umělého světla – práce s bleskem
Autoportrét jako druh portrétu
Základní úpravy, uložení, archivace, prezentace

Portrét – charakteristika osobnosti
Portrét, ze kterého je rozpoznatelná osobnost portrétovaného (jeho vlastnosti, profese ale také emoce). Zdůrazněny jsou výrazné obličejové rysy portrétovaného člověka, jeho mimika, charakteristický postoj. Při vytváření snímku můžeme využít pozice, kterou fotografovaný sám zaujme nebo jej můžeme různou mírou stylizovat. Součástí dokonalého vystihnutí portrétovaného je zachycení i dalších pro něj typických znaků například oblečení a doplňků, atributů profese a zájmů a také volba prostředí, které pro fotografování zvolíme.

Portrét - stylizovaný snímek
Portrét, kde se svícením a dalšími fotografickými prostředky snažíme o výtvarnou stylizaci (dosaženou například pohybovou nebo optickou neostrostí) nebo o stylizaci, jaká se používá například v módní fotografii. Zde je pro celkové vyznění snímku kromě postoje těla a výrazu tváře důležitý styling, účes a charakter oděvu. U stylizovaného portrétu dochází spíše k potlačení osobnosti portrétovaného.

Součástí bloku bude projekce ukázek, vlastní fotografování, hodnocení.

 


Reportážní/dokumentární fotografie

Lektor: David Kumermann
Konání: středa 28. 5 a čtvrtek 29. 5., vždy 9:00 - 19:00

Předpoklady:
zvládnutí základů fotografické techniky, dobře ovladatelný digitální fotoaparát (nejlépe zrcadlovka), počítač, na kterém je možné fotografie procházet, třídit a základně upravovat.

Program kurzu:
Praktické cvičení s cílem samostatně fotograficky uchopit předem dohodnuté téma. Jelikož jsme výrazně omezeni časem, bude potřeba téma pečlivě vybrat tak, aby bylo možné jej během dvou dnů smysluplně „ufotografovat“. Ideálně půjde o zajímavou akci, nebo lokalitu, kde se děje dost věcí. Nepůjde o prostou deskripci, ale o osobité pojednání pomocí fotografických prostředků. Nechceme samoúčelnou stylizaci, ale tvůrčí interpretaci, která přinese nový pohled třeba i na všední věc. Kurz bude veden převážně formou konzultací nafotografovaného materiálu.

den 1. (středa 28.5.)

  • Úvod – reportáž, dokument – rozdíly, příklady, témata, počátky, různé přístupy a zázemí autorů. Fotografie jako vizuální poznámka, jako informace a jako emotivní výraz. Technika: co a jak fotografovat. Čím fotografovat. Forma fotografie, jednotnost stylu.
  • Krok od chápání obrazu jako solitéru k vyjádření pomocí série fotografií. Různá pojetí fotografického cyklu – série jako vypravování, které má začátek, prostředek a konec. Série jako katalogizace, registrace.
  • Rychlá konzultace donesených fotografií. Vyzývám účastníky, aby přinesli ukázku svých fotografií, na které se podíváme a krátce si o nich popovídáme.
  • Dohadování témat k fotografování - nejlepší by bylo, kdyby všichni mohli pracovat na jedné věci. Ukáže se rozličnost přístupů a lidé se mohou navzájem inspirovat.
  • Fotografování v terénu.
  • Prohlížení a předvýběr nafotografovaného materiálu, promýšlení jak na tématu pracovat zítra dále.

den 2. (čtvrtek 29. 5.)

  • Konzultace nafotografovaného materiálu (pokud se nestihne předešlý den).
  • Fotografování v terénu.
  • Finální výběr fotografií – ideálně cca 10 obrazů, které budou tvořit koherentní, výtvarně kultivovaný a stylově jednotný obrazový soubor. Pořídit kvalitní obrazový materiál je jen první krok, fotografie dobře vybrat a poskládat je přinejmenším stejně důležité. Proto bude třeba dost času i na finalizaci včetně základních úprav.

Případné dotazy rád zodpovím na mailu davidkumermann@gmail.com

 


Technická fotografie

Lektor: Ivana Michnerová
Konání: čtvrtek 29. 5., 9:00 - 19:00

Závěrečný den jarní fotografické školy se zaměří na technickou fotografii. Účastníci se pod vedením profesionální fotografky naučí základní postupy tvorby technicky kvalitní fotografie artefaktů bez nutnosti následných počítačových úprav. Výuka proběhne formou prezentace fotografických ukázek a praktických cvičení. Demonstrace se soustředí na rozmanité způsoby nahlížení na předměty v různých světelných podmínkách. Kurz technické fotografie povede Ivana Michnerová, fotografka Západočeského muzea v Plzni.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.