Obrázek uživatele Mgr. Jan Kapusta Ph.D.
Interní vyučující
Odborný asistent
Kancelář: 
SP 311
Adresa: 
Sedláčkova 15
Konzultační hodiny: 

LS 2020/2021: Út 14:30-16:00 hod., SP 311 (osobní individualní konzultace, případně jiná forma po dohodě e-mailem)

Výuka
Vyučované předměty: 
KSA/VAM3 Vývoj antropologického myšlení 3
KSA/VAM4 Vývoj antropologického myšlení 4
KSA/PSA Problémy současné antropologie
KSA/SA Symbolická antropologie
KSA/NSG Nativismus a šamanismus v globalizovaném světě
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.