INSPOT

Inovace studia v souladu s požadavky trhu práceRealizátor projektu:
Západočeská univerzita v Plzni (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu Fakulty filozofické)

Donátor projektu:
Projekt OP VK, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0230, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Partner projektu:
Člověk v tísni, o.p.s.

Popis projektu

Cílem projektu bylo inovovat vybrané studijní obory a programy Fakulty filozofické ZČU v souladu s potřebami trhu práce směrem k vyšší uplatnitelnosti absolventů v daném oboru. Projekt reaguje na potřebu propojení teoreticky orientovaných kurzů s prakticky zaměřenými výukovými akcemi, které přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti studentů (budoucích absolventů) na trhu práce.

Hlavní podpořenou cílovou skupinou projektu jsou studenti oborů Sociální a kulturní antropologie, oboru Politologie a certifikátového programu Sociální integrace: Teorie a praxe.

Výstupem projektu jsou předměty inovované prostřednictvím přímé podpory praxí studentů, zapojení odborníků z praxe, nových studijních materiálů, moderních didaktických metod, software a audiovizuálních pomůcek. V rámci projektu se vytvoří rovněž nové kurzy zaměřené na přímou podporu praxí studentů či kurzy zaměřené na sociální, humanitární a rozvojovou problematiku, které budou lektorované odborníky z praxe (nevládního sektoru, příspěvkových organizací, jednotlivých resortních ministerstev, organizačních složek státu aj.). Pro potřeby inovace stávajících předmětů je vytvářena učebnice obsahující přehled základních témat i postupů aplikované sociální antropologie a zároveň její internetová interaktivní verze.

Hlavními aktivitami projektu jsou praxe studentů u budoucích zaměstnavatelů, zapojení odborníků z praxe do výuky, monitoring potřeb trhu práce ve vztahu k uplatnění absolventů, evaluace studijních předmětů, inovace předmětů prostřednictvím studijních materiálů a inovace předmětů prostřednictvím software a audiovizuálních pomůcek.

Aktivity projektu

 1. Praxe studentů u budoucích zaměstnavatelů
 2. Zapojení odborníků z praxe do výuky
 3. Monitoring potřeb trhu práce ve vztahu k uplatnění
 4. Evaluace studijních předmětů
 5. Inovace předmětů prostřednictvím studijních materiálů
  Výstupem 5. klíčové aktivity projektu INSPOT je e-learningový portál zaměřený na Aplikovanou sociální antropologii dostupný na adrese http://elearning.antropologie.org a tištěná publikace Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie.
 6. Inovace studijních předmětů prostřednictvím SW a audiovizuálních pomůcek

Kontakty

 • Tereza Zíková (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu FF ZČU v Plzni), řešitelka projektu, mail: tzikova@ksa.zcu.cz
 • Tomáš Hirt (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu FF ZČU v Plzni), odborný garant a manažer projektu, mail: tomash@ksa.zcu.cz
 • Markéta Kasalová (Fakulta filozofická ZČU v Plzni), finanční manažerka
 • Anita Homrová (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu FF ZČU v Plzni), koordinátorka praxí, asistentka projektu
 • Ladislav Toušek (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu FF ZČU v Plzni), odborný konzultant, odborný asistent

Na projektu dále spolupracovali

 • Daniel Sosna, Michal Tošner a Klára Strohsová v roli odborných konzultantů,
 • Magda Leichtová v roli garanta praxí na Katedře politologie,
 • odborní asistenti a vyučující kurzů na Katedře antropologie a Katedře politologie a mezinárodních vztahů,
 • studentky a studenti oboru Sociální a kulturní antropologie v roli pomocných asistentů a výzkumníků,
 • lektorky a lektoři praktických seminářů a odborných přednášek.
Naposledy aktualizováno 03.02.2014 - 17:42 (před 9 let 4 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.