Informace o průběhu letního semestru, termínu odevzdání BP/DP a konání SZZ

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s opatřeními přijatými ZČU a FF Vás chceme informovat o postupu ve výuce do konce letního semestru:

  • ZČU vychází z předpokladu, že se vysoké školy pro studenty otevřou 1. června 2020, tudíž výuka až do konce letního semestru bude probíhat výhradně distanční formou.
  • Studenti bakalářského studia, kteří mají v tomto semestru zapsaný předmět KSA/PRAX (Praxe) a studenti magisterského studia, kteří mají zapsaný předmět KSA/TEPX (Terénní praxe) budou    informováni vyučující Dr. Šlehoferovou o podmínkách splnění předmětu. Pokud nebude možné předměty do konce akademického roku splnit, budou si je moci zapsat příští akademický rok. 
  •  Předměty, které není možné kompletně vyučovat distančně (např. laboratorní cvičení), budou blokově vyučovány 2-3 týdny v červnu. O průběhu blokové výuky bude studenty informovat vyučující dané předmětu.
  • Zápočty studenti získají do konce semestru za úkoly, které mohou plnit distančně (s výjimkou předmětů, jejichž výuka proběhne blokově v červnu).
  • Vzhledem k tomu, že se univerzita pro studenty neotevře dříve než 1. června 2020, proběhnou zkoušky během měsíce června 2020. Prioritně budou vypisovány termíny pro studenty, kteří budou chtít přistoupit k SZZ.
  • Z tohoto důvodu se posune i termín konání státních závěrečných zkoušek, které tak pravděpodobně budou probíhat na konci června / počátkem července.
  • Termín odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) se posouvá na pátek 22. května 2020. VŠKP se budou odevzdávat elektronicky (nahráním do Portálu).
  • S vyučujícími i nadále komunikujte dle potřeby prostřednictvím emailu, příp. i jiných nástrojů, o kterých Vás zpraví konkrétní vyučující.

Mějte se dobře a s přáním pevného zdraví

J. Vlasáková

Naposledy aktualizováno 01.04.2020 - 18:38 (před 2 roky 10 měsíců) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.