Dr. F. Bahenský oznámení o podmínkách splnění předmětu NAE/NAEX

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás touto formou upozornit, že podmínkou splnění předmětu NAE/NAEX je kromě úspěšného absolvování testu i seminární práce. Požaduji text minimálně v rozsahu 5 normostran na téma související s přednášenou problematikou. Žánr je volný (referát, úvaha, fejeton). Práce by měla mít standardní strukturu prací na ZČU. Vámi zvolené téma je samozřejmě možné konzultovat, nejlépe e-mailem (f.bahensky@email.cz). Práci očekávám nejpozději do konce zkouškového období, přičemž není podmínkou přístupu k testu.

S pozdravem

F. Bahenský

Naposledy aktualizováno 14.01.2015 - 19:29 (před 8 let 4 měsíce) uživatelem PhDr. František Bahenský.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.