Výzkumné zprávy a metodiky ke stažení

Výzkumný projekt Soubor
2015 Analýza pocitu bezpečí v Českých Velenicích tousek-et-al_2015_velenice.pdf
2012 - 2014 Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného prostoru a kulturního dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezek
Metodika pro podporu začleňování tématu kolektivní paměti a (nehmotného) kulturního dědictví do výuky na základních a středních
2012 - 2014 Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného prostoru a kulturního dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezek
Metodika pro podporu začleňování tématu kolektivní paměti a (nehmotného) kulturního dědictví do výuky na základních a středních
2014 Analýza strachu z kriminality ve Velkých Hamrech report_hamry_fin.pdf
2014 Severe forms of labour exploitation: Allowing victims of severe forms of labour exploitation to have access to justice in EU Member States fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
2011 Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic Zpráva z šetření
2009 Analýza situace "bezdomovců" v Plzni včetně identifikace jejich počtu Závěrečná zpráva
2007 Analýza sociálních potřeb ve městě Bílina pro účely komunitního plánování Topline zpráva k analýze sociálních potřeb
2005 Monitoring situácie rómských osád na Slovensku - 2. fáze projektu Zpráva o realizaci výzkumu
2004 - 2005 Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit (HS 108/03) Souhrnná závěrečná zpráva z výzkumu
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.